2020…2021

2020…een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren, maar misschien nog het liefst van al snel achter ons willen laten. 2021 staat voor de deur , covid-19 vaccins zijn (bijna) beschikbaar en er kan bijna gestart worden met de groots opgezette vaccinatie…wordt hiermee alles terug zoals het was ? De toekomst zal het uitwijzen. Ondertussen is de kortste dag van het jaar weeral voorbij en is er bij een aantal van onze leden reeds jong leven in de hokken te bespeuren. Anderen zijn in volle voorbereiding voor het kweekseizoen. Voor al deze jongen en misschien wel toekomstige kampioenen mag je niet vergeten om tijdig ringen te bestellen. De praktische regeling ivm het bestellen en afhalen/opsturen van de ringen kan je raadplegen in de rubriek “ringen” . Maak van de gelegenheid ook gebruik om je fokkerskaart voor 2021 aan te vragen. Verder wil ik u er nog attent op maken dat er nog steeds beperkende maatregelen gelden voor pluimvee, wegens de vogelgriep. Voor de actuele stand van zaken neem je best een kijkje op de website van het Federaal voedsel agentschap. http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter307_nl.asp

Beste wensen voor 2021


www.kempischepluimveevereniging.be