Mededeling

21/7/2020

Beste Leden , Pluimveeliefhebbers

Onze laatste ledenvergadering dateert reeds van Februari , we zijn als club nog steeds in een soort van  “lock down”.

We koesterde de hoop dat het virus zou verdwijnen en dat we aan een normaal TT -seizoen konden beginnen.

Er werden ondertussen tal van maatregelen en hun versoepelingen aangekondigd , vaak kort daarna tegengesproken en dan toch doorgevoerd…

Het is moeilijk om te volgen wat wel en niet toegelaten is.

Ieder van ons wil liefst terug naar het normaal , maar bovenal willen we duidelijkheid.

Die duidelijkheid willen we jullie zoveel als mogelijk geven, tenminste over onze clubactiviteiten .

Zo hebben we op 14/07/2020 een bestuursvergadering gehouden met eigenlijk maar één enkele vraag….hoe gaan we verder?

We hebben gezamenlijk besloten om onze hoender en duiven tentoonstelling NIET te laten doorgaan.

Tegelijkertijd hebben we de ledenvergaderingen verder opgeschort tot en met november 2020.

Dit besluit is niet lichtzinnig genomen.

Zo is er oa. een zogenaamde Event Risico matrix doorgevoerd.

Eventuele maatregelen doorgenomen….na deze oefening was er voor het bestuur maar één mogelijke maar o zo moeilijke beslissing.

Namelijk het afgelasten van alle activiteiten voor de komende maanden.

Is er dan nog wel een toekomstperspectief ?

Ja dat is er … zo is er beslist dat ;

  • De eerst volgende ledenvergadering geen normale vergadering zal zijn , maar een welkom terug moment.  Een blij wederzien als het ware.  We gaan een “geste “ doen, zodat we eens kunnen “bij praten”.
  • Ieder lid van de KPO die in regel is met het lidgeld van 2020 , gratis lid zal zijn van de KPO in 2021.
  • De zalen worden verder vastgelegd zodat we onze plaatsen en datums behouden voor toekomstige activiteiten.

Weet dat de “drive” er nog steeds is om zodra het mogelijk is onze activiteiten samen met jullie te herstarten.

We hopen dat jullie begrip hebben voor de moeilijke beslissing.

Het bestuur.


www.kempischepluimveevereniging.be