Dank u wel ….

Roger 20 j voorzitter en 24 j bestuurslid van KPO

Zaterdag 8 februari is een stuk geschiedenis geschreven ( afgerond ) , na 20 jaar was het immers de laatste ledenvergadering onder het voorzitterschap van Roger . 

                                             DANK U WEL …

Nieuw bestuurslid is Boeckx Kris 

                                             WELKOM…

 

Volgende ledenvergadering 14 maart 2020 , later meer hierover. 

Je kan dan zoals steeds administratieve zaken in orde brengen
( lidgeld , ringen 2020 bestellen …. )

Tot dan ….

ps : het programma vind je op het de pagina “volgende activiteiten” 


www.kempischepluimveevereniging.be