Vogelgriep H5

Beste leden ,

Alsof de COVID epidemie nog niet voldoende is , is er nu ook vogelgriep H5 in het land.

Het voedselagentschap legt hiervoor maatregelen op die ook voor ons van toepassing zijn.Vanaf 01/11 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied. Volgende preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus worden verplicht van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken.
  • Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Je kan dit nalezen op de website van het FAVV

http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter307_nl.asp

Verder is er bijkomende informatie ivm bestellen ringen 2021.(zie rubriek ringen )


www.kempischepluimveevereniging.be