Informatie lidmaatschap en fokkerskaart

  • Lid worden :
   • Als u zich wilt laten opnemen in ons ledenbestand volstaat het om € 10 op onze rekening BE16 7331 4506 7974 van de club te storten .
   • Jeugdleden genieten nog steeds tot en met 20 jaar van het voordeel gratis lid te zijn.  Zij krijgen ook 2 jeugd-consumptiebonnetjes per vergadering , indien zij hierop aanwezig zijn.
  • Fokkerskaart : 
   • Als je lid bent van onze club kan je ook een fokkerskaart en fokkersboek aanvragen.
   • Fokkerskaart 1e gezinslid : 15 €
   • Fokkerskaart bijkomend gezinslid : 3 € ( enkel fokkerskaart )
   • U ontvangt dan :
    • Een fokkerskaart , geldig vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.
    • Het Fokkersboek 2020 : hierin staan fokkers en hun gefokte rassen , alle tentoonstellingen in België , nuttige adressen , clubs enz…
    • 4 nummers van het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof ” , zijnde de nummers September , December , Maart en Juni.

klik hier voor het aanvragen van een  fokkerskaart.

 • Als je dan in het bezit bent van een fokkerskaart en je dieren geringd zijn , dan moet je ze enkel nog laten enten (hiervoor kunnen we zorgen dat er een dierenarts bij U langs komt ) en dan kan je deelnemen aan onze jaarlijkse tentoonstelling . Je kan dan natuurlijk ook bij ander clubs deelnemen aan wedstrijden.

Niets houd je dan nog tegen , zeker doen !

 • Samengevat : voor 25 € /jaar 
  • Ben je lid van onze club .
  • Ontvang  je een fokkerskaart  .
  • Krijg je per post het fokkersboek en 4 nummers van het mooie tijdschrift “het Vlaams Neerhof “ toegestuurd . 
Privacy: Door uw lidmaatschap gaat u akkoord dat wij uw gegevens opnemen in het personenbestand van KPO ( Kempische Pluimveevereniging Oostmalle ) . Het enige doel waarvoor uw gegevens gebruikt worden, is om u op de hoogte te houden van activiteiten van de Kempische Pluimveevereniging Oostmalle. De gegevens in het personenbestand worden niet aan derden doorgegeven. Voor inzage, correctie of schrapping van uw gegevens, kan u altijd contact opnemen met de Secrectaris.