Volgende activiteit

Beste leden.

Volgende activiteit: ledenvergadering 13 april.

Dagorde volgt.

Activiteiten 2019:
11 mei, 8 juni ledenvergaderingen
13 juli 13 uur BBQ met dierbespreking
14 en 15 september tentoonstelling hoenders.
5 oktober gratis etentje
19 en 20 oktober tentoonstelling Duiven
14 december ledenvergadering