Ringen

Ringen voor 2020:

Te bestellen door middel van het  formulier.          

Kostprijs: 0,25€ per ring.
De bestellingen kan je regelen tijdens onze maandelijkse vergaderingen of op de tentoonstelling.

Via e-mail kan ook  kpo.ringen@gmail.com

of opsturen naar de ringenverdeler:

Wijnants Rudi, Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren. TEL: 03/311.58.73 .

Het bedrag storten op het rekeningnummer BE16 7331 4506 7974 van de KPO met de vermelding “ringen”.

Ringen zijn beschikbaar vanaf 1 januari voor de duiven en 1 maart voor de hoenders.

Bijbestellingen zijn mogelijk en moeten ten laatste doorgegeven worden de Zaterdag na de vorige vergadering

De laatste bestelling zal gebeuren op 30 juni.

De ringen zijn af te halen tijdens de vergaderingen of na telefonische afspraak met Rudi.

Weet je graag wat meer over de betekenis van de cijfer en lettercode op de ringen …. hier vind je meer informatie.

Bestelformulier