Ringen

 

Ringen voor 2019:

Te bestellen door middel van het  formulier voor 1 december!

Kostprijs: 0,25€ per ring.
De bestellingen kan je regelen tijdens de tentoonstelling, via e-mail kpo.ringen@gmail.com

of opsturen naar de ringenverdeler:

Wijnants Rudi, Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren. TEL: 03/311.58.73 .

Het bedrag storten op het rekeningnummer BE16 7331 4506 7974 van de KPO met de vermelding “ringen”.

Ringen zijn beschikbaar vanaf 1 januari voor de duiven en 1 maart voor de hoenders.

Bestelformulier