Volgende activiteit

Beste leden.

Volgende activiteit: ledenvergadering 11 mei.

Activiteiten 2019:
8 juni ledenvergaderingen
13 juli 13 uur BBQ met dierbespreking
14 en 15 september tentoonstelling hoenders.
5 oktober gratis etentje
19 en 20 oktober tentoonstelling Duiven
14 december ledenvergadering